söndag, januari 26, 2014

Ukraina: Allt är Bildts fel

Sverige låg bakom EU:s försök att ansluta Ukraina, hävdar en av Putins utrikespolitiska rådgivare, Sergej Karaganov (nätsajten ej.ru 2/1, samtal med Leonid Mojzjes). Som ledande strategisk tänkare kan hans analys tjäna som lackmustest på den ryska politiken, stormaktsarrogansen är genomgående i den långa texten (översättning: Bengt Eriksson):

”För att demonstrera att man fortfarande är en utrikespolitisk aktör (något som ingen längre tror på) bestämde sig Europeiska unionen för att ”ansluta” Ukraina. Här fanns också såväl polska som svenska fantomsmärtor efter en sedan länge flyktad storhet. Ganska sorgliga sådana också.”

Karaganovs kommentar till det som skulle komma i Kiev är också kremlsk: ”Det är ingen som bekymrar sig för Ukraina, för tillståndet hos landets folk.” Putins utpressningspolitik för att behålla landet i den ryska sfären är korrekt: ”Om Ukraina undertecknat det ur ekonomisk synpunkt meningslösa associeringsavtalet så hade Ryssland tvingats införa kompenserande handelshinder som spärr. Resultatet hade blivit att Ukraina hade fallit ihop ännu snabbare. Man hade ändå blivit tvungen att hjälpa landet. Men i det fallet hade vi fått ´betala´ för EU:s ´seger´.”

Förklaringen till den utländska kritiken mot OS i Sotji är också kostbar, den beror på gamla västs misslyckanden: ”Orsaken till misslyckandena är den yrsel av framgången man drabbades av efter vad som verkade vara en seger i det kalla kriget.”

Utvecklingen under Putin sammanfattas i en mening: ”Jag ser inga särskilda tecken på mörkermakt.”

Med sådana rådgivare är det inte förvånande att Putins aggressionspolitik ser ut som den gör.