lördag, december 28, 2013

Inför valåret 2014: Ryssland och försvaret

Det sägs att försvarsfrågan inte spelar någon roll inför valet. Opinionsmätningar visar motsatsen (Novus, United Minds). Framförallt är försvarsfrågan viktig i den verkliga verkligheten, i Ryssland och Baltikum. Som Totalförsvarets forskningsinstitut slår fast i sin nya Rysslandsrapport, "Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv 2013":

"Rysslands konventionella militära förmåga har ökat och bedöms fortsätta att öka under den kommande tioårsperioden. Större försvarsutgifter och ökad materielanskaffning kommer att innebära att förbanden blir mer övade och bättre utrustade och beväpnade."
 
Visst känns det bra att den bild man förmedlat under snart åtta år i riksdagen - och i två skrifter (2008, 2013) -  bekräftas av det oberoende FOI (Carolina Vendil Pallin). Det försvårar för ursäktarna att i försvarsdebatten fortsätta tjata om "låg nivå" och hur "rostig" den ryska militärapparaten är.
 
Mer ovisst är vilken effekt det sagda får på Försvarsberedningens slutbetänkande. Att en nyrealism dominerade dess omvärldsanalys i våras var bra nog, men det innebär inte att rätt slutsatser småningom kommer att dras om inriktning och anslag.

Hela rapporten här, 158 sidor:
http://www.dn.se/UploadedImages/foir_3734.pdf