söndag, december 22, 2013

Finländsk kritik av svenskt försvar

Den svenska Riksrevisionens kritik av försvarspolitiken är tydlig: "Försvarsmakten kommer varken idag eller de närmaste åren att kunna nå upp till de krav på insatsverksamheten som riksdagen och regeringen har beslutat. Det saknas både tillräckligt med personal och materiel."  
http://www.riksrevisionen.se/sv/rapporter/Rapporter/EFF/2013/Forsvarsmaktens-formaga-till-uthalliga-insatser/

 Rapporten har lästs även i Finland, som likt våra baltiska grannar bekymras över svensk oförmåga:  ”Nu är de i en situation där de fortfarande inte verkar riktigt intresserade av att gå med i Nato, men samtidigt upplever de det som oerhört krävande och svårt att återuppbygga sin försvarsförmåga”, säger försvarsminister Carl Haglund (FNB 17/12). För egen del är han öppen för "alla alternativ, även Nato".

Även Finlands president tar avstånd från konsekvenserna av svenska brister: 
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/finlands-president-vill-inte-ha-svenskt-sakerhetsvakuum_8845822.svd

På materielsidan i Finland har tidigare noterats inköp av en amerikansk robot som kan nå Moskva och nu 100 Leopard-stridsvagnar (MTV 17/12). Mot vem vapnen är tänkta att användas vore också intressant att få veta.