fredag, november 15, 2013

Konferens: Huntington granskad (Frivärld)

Tankesmedjan Frivärlds fullsatta höstkonferens i tisdags ägnades Samuel Huntingtons banbrytande essä "Clash of Civilizations?", med anledning av utgivningen på svenska för 20 år sedan. Huvudtalare var Rysslandsexperten Jamie Kirchick från den amerikanska tankesmedjan Foreign Policy Initiative, som slog fast att Putins styre understryker att landet befinner sig på konfliktkurs med den europeiska kultursfären och dess vägledande principer.

I min inledning erinrade jag om den kontext i vilken jag som dåvarande Timbrochef kunde presentera skriften, då professor Huntington talade vid vårt 15-årsjubileum 1993, och att nya konfliktlinjer har skapats sedan hans verk publicerades. Tiden har breddat synen på vad som är hållbart i hans koncept - och vad som är vederlagt av världsutvecklingen.

Nyutågvan av skriften finns att beställa här:
http://www.frivarld.se/civilisationernas-kamp/

Höstkonferensen finns bandad här:
http://www.frivarld.se/evenemang/tjugo-ar-efter-clash-of-civilizations-upplever-vi-en-civilisationernas-kamp/

Huntingtons bokversion "Civilisationernas kamp" utgavs på svenska 2006 av Atlantis/Axess och finns att beställa här:
http://www.atlantisbok.se/layout/detail.php?id=7204

Håkan Holmberg skriver bra i Upsala Nya Tidning om Huntingtons tankeram:
http://www.unt.se/ledare/den-andre---vem-ar-det-2688199.aspx

I Sundsvalls Tidning kommenterar Lars Kriss, Liberala nyhetsbyrån:
http://st.nu/opinion/kronikor/1.6499183-ingen-kamp-mellan-civilisationer