lördag, oktober 12, 2013

Debatt: Transitionen 25 år senare (Swedbank)

Swedbanks höstsymposium om den ekonomiska och politiska framtiden för Central- och östra Europa blev en rätt spänstig diskussion om närhistorien och dess fortsättning in i Europasamarbetet, initierad av bankens VD Michael Wolf och tidigare chefsekonom Cecilia Hermansson.

Att döma av uppslutningen från en krets av internationella ekonomer i den amerikanska National Association for Business Economics (Nabe) var ämnet givande även för transatlantiska experter. Det inger hopp om fortsatt amerikanskt intresse för Europa även när det säkerhetspolitiska engagemanget sviktar, främst av besparingsskäl inom försvarsapparaten.

Bland talarna märktes förre riksbankschefen Bengt Dennis
som gav en inledande översikt över det ekonomiska läget i regionen
sedan befrielsen efter Sovjetunionens sönderfall.

Min uppgift var att kommentera hans anförande
utifrån ett politiskt perspektiv. Jag valde att polemisera
på två punkter:

1) Transitionen var inte främst en "reformprocess",
snarare en revolution, låt vara i huvudsak fredlig.
Det handlade inte om att stegvis förbättra ett bristfälligt
system utan att ersätta planekonomi med marknadsekonomi
och diktatur med demokrati. Som bakslagen i Ryssland visar
25 år senare räckte det inte med "reformer" eftersom den
gamla ordningen inte var reformbar.

2) Övergången från ett system till ett annat var heller ingen
ordnad process, snarare anarkisk. Den som hade läst de
ekonomiska klassikerna på området blev knappast överraskad;
det var vad Joseph Schumpeter (creative destruction), Milton
Friedman (shock therapy) och Friedrich Hayek (spontaneous order)
hade lärt oss.
 

 
 
 
 
Denna grundläggande förståelse för nödvändigheten av att ersätta
dåtidens eliter/strukturer med nya makthavare/mekanismer delades
av ett antal av transitionens teoretiska inspiratörer, namn som Jegor
Gajdar, Leszek Balcerowicz, Jeffrey Sachs, Anders Åslund. Som tur
var lyckades inte de sovjetiska generalerna reversera förändringen
när den väl hade börjat verka under Gorbatjov och Jeltsin.

Det ska vi vara tacksamma för i vår världsdel ett kvarts sekel senare.
Dennis anförande finns här: