måndag, oktober 28, 2013

Putin i riksdagen - ett kärt studiebesök

Natofrågan, rysk upprustning och det svenska försvaret stod i fokus när jag i fredags i riksdagen tog emot 60 studenter från Handelshögskolan i Riga, anförda av rektor Anders Paalzow. Denna elitutbildning är av central betydelse för de baltiska staternas försörjning av begåvningar till företag och förvaltningar och har med åren också vidgats till närliggande länder inom det östra partnerskapet. Inalles har sedan starten 1994 över 1 500 studenter fått en modern kunskapsbas för den fortsatta karriären.

Studiebesöket i riksdagen gällde vårt sätt att arbeta och jag kunde som ordförande i riksdagens baltiska nätverk ge en inblick i utrikesutskottets politiska agenda, tillsammans med Hans Hegeland som svarade för den formella delen. Av naturliga skäl valde jag att koncentrera mig på säkerhetsläget kring Östersjön, med utgångspunkt i nyrealismen i synen på Putin-regimen och min senaste bok "Kalla kriget 2.0".

Historiens vingslag hördes i första kammarsalen när jag kunde berätta om Måndagsrörelsen till stöd för Baltikums befrielse och om det arbete med marknadsekonomisk utbildning som Timbro bedrev i Tallinn redan före befrielsen 1990-91. Och visst kändes det bra att kunna hylla Staffan Burenstam Linder, Riga-skolans grundare, som jag arbetade för redan på 70-talet.

Det hedrar de svenska sponsorerna, utöver bankerna och TeliaSoneera också t ex Ander-stiftelsen i Karlstad, att de har insett värdet av denna strategiskt viktiga institution.

Mer information här:
http://www.sseriga.edu/en/