måndag, oktober 14, 2013

Dags att söka stipendium (Lindmanfonden)

Som ordförande i Arvid Lindmans 60-årsfond är jag glad över ökad aktivitet bland skribenter och tänkare i vår närhet. De senaste stipendiaterna och aktuella projekt återfinns på vår uppdaterade hemsida. Nu är det också dags att söka anslag för nya publicistiska initiativ inför nästa år.

Mer information här: