lördag, augusti 10, 2013

Artikel: Tingsten ännu inte död (Svensk Tidskrift)

Till sommarläsningen hör Per Wirténs Tingsten-bok, om vilken jag skriver i Svensk Tidskrift:
http://www.svensktidskrift.se/?p=62850