fredag, juli 19, 2013

Tolkfrågan: För en bättre lösning

Dagens Nyheter kommenterar tolkfrågan med hänvisning till Frivärlds rapport från februari av Siri Steijer och Stefan Olsson, som startade den svenska debatten:
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/tack-for-hjalpen/

Hela rapporten finns på Frivärlds hemsida:
http://www.frivarld.se/ny-rapport-tolkarna-lamnas-at-talibanerna-sverige-behover-ta-sitt-ansvar/

Där finns också länkar till en rad artiklar i ämnet, som belyser behovet av en annan ordning för asylsökandet:
http://www.frivarld.se/flera-medier-rapporterar-om-regeringens-losning-for-tolkarna/