lördag, juli 13, 2013

Recension: "Kalla kriget 2.0" (KKrVA)

Det känns hedersamt att bli positivt recenserad - som när Tommy Jeppson anmäler min bok "Kalla kriget 2.0" i Kungl Krigsvetenskapsakademiens gula tidskrift nr 2/2013 (sid 183-184):
http://kkrva.se/handlingar-tidskrift-digitala-dokument/