tisdag, juli 16, 2013

Manifestation: Frige Dawit Isaak (Visby)

Flera hundra politiker och andra opinionsbildare deltog i Dawit Isaak-manifestationen under politikveckan i Visby, visar en sammanställning. Min kvart i den hopsnickrade cellen var ett litet bidrag till det arbete som frivilliga gjort sedan han fängslades 2001, men det lilla som kan göras bör också göras - och har gjorts i bland annat riksdagens tvärpolitiska grupp som håller fallet levande där.

Heder åt Leif Öbrink, ordförande i stödkommittén, som driver frågan i stort i regelbundna kontakter med UD som lägger mycket tid på alla upptänkliga försök att påverka regimen i Asmara. Den "tysta" diplomatin är inte tyst i kontakterna.

Sveriges Radio uppmärksammade aktionen som också fick ett välförtjänt pris:
http://freedawit.com/blog/240-personer-satt-med-dawit-i-almedalen/