måndag, juli 01, 2013

Visby: I väntans tider

Politikveckan i Visby gick inte att undvika heller detta år. För min del blir det fokus på säkerhetspolitiken med paneldeltagande på onsdagens Swedbankseminarium i ämnet. Natodebatt, Frivärlds utvecklingsseminarium, Dawit Isaak-manifestation, samtal om reklamskattens avskaffande (ha!) och en rad nätverksträffar ska nog fylla ett par intensiva dagar, innan sommaren utrbyter på allvar.

Partipolitiken ser lovande ut inför valet. Visserligen är det långt kvar, men det känns som om en tredje regeringsperiod är inom räckhåll för alliansen. Snart börjar väljarnas omfokusering från missnöje med det mesta till frågan "vem ska regera landet?". Och då blir svaret ett annat än de nuvarande opinionsmätningarna ger sken av.