måndag, juni 10, 2013

Seminarium: Korruptionen hotar Europa (JHS)

Jarl Hjalmarson-stiftelsen håller i dagarna två ett intressant seminarium om problemen i Europarådet och en del av dess medlemsländer, i samarbete med European Stability Initiative. En rad utländska talare belyser demokratibristerna i länder som Ryssland, Azerbaijan, Ukraina med flera skurkstater.
Att de inte hör hemma i en demokratiers gemenskap får anses väl belagt, men svårare är att veta vad mer konkret kan göras, utom att utesluta dem?

För egen del rekommenderade jag två åtgärder:

1. arbeta för en europeisk motsvarighet till den amerikanska lagstiftningen Magnitsky Act, för sanktioner mot MR-förbrytare, inte bara i Ryssland utan hela EU. Med sikte på deras tillgångar.

2. rensa i de egna leden; den moderata internationalen EPP är i likhet med Socialistinternationalen och liberalernas motsvarighet inte utan exempel på partier och representanter som inte delar värdegrunden.

Ytterst handlar det om att värna demokratins kärna mot den korruption som sprider sig som ett virus från Ryssland runtom i Europa.