tisdag, juni 25, 2013

Artikel: Ryssland rustar, USA bantar (Vårt Försvar)

I juninumret av Allmänna försvarsföreningens tidskrift Vårt Försvar konstaterar jag (sid 20-21) att i andel av GDP är Ryssland ikapp USA, enligt Sipris försvarsdatabas, apropå Försvarsberedningens omvärldsanalys:
http://www.aff.a.se/vf2_2013.pdf