onsdag, maj 22, 2013

Stockhom Internet Forum bidrar till nätets frihet

Den stora internationella konferensen Stockholm Internet Forum har utvecklats till en viktig global plattform för debatt och erfarenhetsutbyte. Med tanke på hoten från diktaturerna mot tillgången till nätet var det bra att utrikemsinister Bildt i sitt inledningsanförande på München-bryggeriet för en stund sedan nämnde några av dessa vid namn (Ryssland, Kina), ty här finns inte utrymme för diplomati; frågan är digital.

Andra röster hördes direkt med invändningar, folk som varnar för tal om goda och onda regimer, och att det skulle kunna leda till ett "digitalt kallt krig". Andra ville hellre diskutera svenska FRA och det faktum att medborgare utan pengar har svårare än oss andra att logga in.

Så riskerar även detta goda initiativ till stöd för nätets frihet att kidnappas av krafter som vill förvandla det till en vanlig FN-konferens som handlar om något annat än just syftet, att belysa hur yttrandefriheten kan försvaras även på nätet. Diktaturregimerna lär fortsätta att försöka strypa tillgång och användning av nätet alldeles oavsett FN-deklarationer och internationella konferenser - desto viktigare att peka på de framsteg som görs i stora delar av världen där miljarder människor får en bättre tillvaro tack vare friare tillgång till information.

Konferensen kan följas på nätet:
http://www.stockholminternetforum.se/