torsdag, maj 09, 2013

Fallet Magnitskij: Norska partier kräver sanktioner


Europadagen är ett tillfälle att än en gång konstatera att Europa åter framstår som alltmer splittrat. Den ryska sfären mäler sig ur den värdegemenskap som krävs för att närma sig EU-klubben, som i sin tur vidgar klyftan mellan nord och syd i spåren av den ekonomiska krisen.

De brittiska konservativa bildar en egen liten klubb vid sidan av demokratiernas krets, nu med den döda Mrs Thatcher som postum frontfigur för ett exodus efter en folkomröstning.

För oss som aldrig trodde på den ryska viljan att integreras i Europasamarbetet är den fortsatta utvecklingen av fallet Magnitskij signifikativ för rättsstatens förfall. Utöver rättegången mot liket och hans familj har förföljelsen av hans arbetsgivare William Browder eskalerat till absurd nivå. Det understryks senast av den PR-offensiv som för någon vecka sedan inleddes av Kreml till förmån för de skyldiga, de som återfinns på den svarta lista som USA:s Magnitsky Act omfattar, och som nu officiellt hyllas som hjältar och förespeglas inte bara immunitet utan också befordran.

Justitieminister Alexander Konovalov berömde vid ett tv-sänt möte några av de ansvariga för tortyren av Magnitskij för deras nit:

"There are no issues currently about your work.
Continue to work calmly;... you do big, complex,and thankless jobs, I will repeat, you must perform it with necessary effect... Nobody is going to take any measures or reprimands towards you because of accusations against you by a foreign state.”

Ordföranden i Moskva-domarnas förening uttalade sitt fulla stöd för inblandade domare, på tvärs med tidigare kritik från presidentens MR-råd och en offentlig granskningskommission. President Putin har slutligen förklarat fallet avgjort: något fel har inte begåtts från myndigheternas sida, bara Magnitskijs och Browders.

Denna verklighetsuppfattning imponerar uppenbarligen inte på omvärlden. Senast har representanter för fyra norska partier med Höyre i spetsen i ett brev till Norges utrikesminister Espen Barth Eide krävt att även Norge ska införa sanktioner mot de ryska gärningsmännen, efter amerikansk modell.


Hur ska Putin nu straffa Norge?