torsdag, maj 16, 2013

Bra försvarsdebatt, i Finland

Helsingin Sanomat (15 maj) publicerar en läsvärd artikel av den säkerhetspolitiske forskaren Stefan Forss m fl som bemöter en rad påståenden om Ryssland från ambassadörerna René Nyberg och Örjan Berner med direkt bäring på den svenska debatten. Några citat:

"Enligt Nyberg-Berner satsar man för första gången i rysk historia mer på inrikesministeriets trupper och på säkerhetsorganen än på det ’traditionella’ försvaret. Påståendet är förvånande: De ’traditionella’ försvarsutgifterna är tre gånger så stora som de övriga kraftministeriernas militära utgifter. Att man stärker dessa trupper är ändå ett tecken på att den ryska ledningen bereder sig på att ta i med hårdhandskarna mot fiender inom och utom landet för att behålla sin makt."

Apropå påståenden om den ryska militära oförmågan - det populära "rostargumentet" - påpekar författarna att: "Uppenbarligen kommer de ryska stridskrafterna i fortsättningen att bestå av brigader med konstant beredskap och av mobiliseringstrupper."

När det gäller den ryska rustningsindustri som i Sverige ofta beskrivs som fallfärdig konstaterar författarna att: "Tillståndet för den ryska krigsindustrin håller på att förbättras. Redan nu får industrin exportintäkter på cirka tio miljarder euro per år. Dessutom kommer man inom de närmaste åren att satsa mer än 73 miljarder euro på att utveckla industrin... Nyligen meddelade Rysslands vice premiärminister Dmitrij Rogozin att leveranserna i fjol, för första gången på tio år, nästan motsvarat beställningarna."

Man kan bara hoppas att Försvarsberedningen lyssnar mer på dessa finska experter än pensionerade ambassadörer. Om några veckor vet vi.