onsdag, april 03, 2013

Kommentar: Vänstern tar över s-kongressen, bra

Äntligen! Daniel Suhonens och Göran Greiders artiklar inför s-kongressen får mig att minnas den svenska nysocialismens fader, Rudolf Meidner. Så mycket vi har att tacka denne man för. Utan hans fondsocialism och planer för ett maktövertagande av den svenska företagsamheten från mitten av 70-talet hade den liberala reformeringen av vårt land knappast blivit verklighet. Snarare tvärtom; hade vi passerat den "tipping point" som Meidnerfonderna innebar vore vi väl kvar i DDR-socialismen än idag.

Symtomatiskt nog är det en annan tysk socialist som Suhonen åberopar till inspiration för det framtida s-bygget; dramatikern Peter Weiss. Hans världsbild sammanfattas i ett citat från 1966:

"Den socialistiska världen, knappt ett halvt århundrade gammal, står mot en tusenårig värld, som rustat sig till det yttersta för att behålla sitt herravälde. Ideologiskt sett har den västliga världen intet nytt att bjuda. Den kan inte längre göra sig gällande annat än genom sin potential av kapital och vapen."

Meidner, Greider, Suhonen, Peter Weiss - med sådana vänner behöver Stefan Löfven inga fiender.
Realsocialismus; mer sånt!