torsdag, april 25, 2013

Ryssland: Ökad instabilitet

Allt är inte elände i Ryssland. Det framgår av nyhetsrapporteringen att flygvapnet fungerar, när man tränar bombanfall mot Sverige, liksom åklagarväsendet, som klarar att få fällande domar mot alla dessa "utländska" agenter (Golos m fl).

Sämre verkar det vara med den ekonomiska tillväxten, vilket förhoppningsvis undergräver basen för rustningsprogrammet. Här en kommentar från Kirill Rogov, Gajdar-institutet, krönikör i Novaja gazeta (8/4).
 
"Uppbromsningen av den ryska ekonomin har visat sig bli kraftigare än vad till och med skeptikerna antog. Tillväxten i ekonomin för fjärde kvartalet förra året blev 2,7 procent jämfört med samma kvartal 2011. Det utgör strängt taget också bidraget till den ekonomiska tillväxten under hela 2012. Tillväxten under första kvartalet 2013 jämfört med samma kvartal 2012 kommer att ligga på cirka en procent."


Det är ingen tillfällig svacka det rör sig om, enligt Rogov, utan en mer trendmässig förändring:  
                     

"De senaste prognoserna, bland annat den från Ekonomiska expertgruppen, återspeglar en ny pessimism... Den politiska koalition av korruption och våldsapparat som Vladimir Putin idag stödjer sig på kan aldrig bli ett instrument för strukturella och institutionella reformer... De interna konflikterna inom eliten kommer att tillta närmast kaotiskt, särskilt på regional nivå...".

Putins Ryssland kommer då att visa sig instabilt, enligt Rogov:

"Kärnproblemet är att en ny omgång med väsentligt lägre tillväxt kommer att ställa regimen inför ett brett spektrum av hot och problem. Alla försök att lösa dem med hjälp av samma uppsättning åtgärder som fungerade i ett läge med hög tillväxt och milda budgetbegränsningar (och ständigt ökande extern finansiering) kommer att leda till en allt värre ineffektivitet, som kommer att bli orsak till en ny omgång med fallande förtroende och ökande sociala och ekonomiska obalanser."

Men spärra in Navalny, förfölja William Browder och öka den offensiva militära kapaciteten lär man i alla fall klara av.