fredag, mars 29, 2013

Kommentar: Putin trappar upp kalla kriget

Enligt ryska medier gick Putins tillslag mot organisationer klassade som "utländska agenter" in i en skärpt fas tidigare i veckan när räder gjordes mot de tyska partistiftelsernas Moskva-kontor. Både kristdemokraternas Konrad Adenauer Stiftung och socialdemokraternas Friedrich Ebert Stiftung invaderades, vilket får betecknas som anmärkningsvärt med tanke på tidigare goda relationer mellan Moskva och Berlin, och stiftelsernas halvdiplomatiska status.

Aktionen kan ses som ett svar på protester från EU mot attackerna på MR-organisationerna, vilket i så fall understryker att Kreml nu har bestämt sig för att löpa linan ut när det gäller det nya kalla kriget; Europa, adjö. Vad som sägs i EU och Europarådet angår inte längre Ryssland. Omfattande ryska affärsintressen i väst sätts på spel - till vad nytta, kan man undra.

Ytterligare ett tecken på denna arrogans är rapporter om reaktioner mot ryska intressen på Cypern. Enligt torsdagens Eurasia Daily Monitor har Putin beordrat "massiva militärövningar" i Svarta havs-regionen med 7 000 soldater, 34 krigsfartyg, ett tjugotal flygplan och 250 pansarfordon som utgående från Sevastopol-basen ska träna landstigning. I Ryssland, alltså.