torsdag, februari 14, 2013

Artikel: Ryssland värst (SvD Brännpunkt)

Onsdagen dominerades av sex timmars utrikespolitisk debatt i riksdagen. För egen del ägnade jag som vanligt mitt anförande åt yttrande- och mediefrihet, denna dag upphängt på min Europarådsrapport i ämnet som antogs för några veckor sedan. I den, liksom i anförandet och i den SvD-artikel jag samtidigt publicerade på Brännpunkt, konstaterade jag att av de 47 medlemsstaterna kommer Ryssland sämst ut vid en jämförelse.

Artikeln finns här:
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/europaradet-forsvagas-som-demokratiforsvarare_7910974.svd#article-comments

Anförandet i bild och text finns här (nr 84):
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Ovriga-debatter/Ovrigt/Ovrig-debatt/?did=H0C120130213ud&doctype=ud#pos=15789

Med rapporten avlämnad i Strasbourg lämnar jag också själv mitt uppdrag som ledamot i Europarådets parlamentariska församling. Det var givande år som gav många sedelärande inblickar i hur internationell politik bedrivs. Jag passade också på att tacka de socialdemokratiska kollegerna för gott samarbete, vilket är mer än man kan säga om partier i den egna EPP-gruppen i flera andra länder.