fredag, december 07, 2012

Seminarium: Ny bild av Palme (Frivärld)

Trots snöstorm blev det ett lyckat samtal om Olof Palme som utrikespolitiker på tankesmedjan Frivärld i onsdags, inför fullsatt och högst kvalificerad publik. Mitt fokus låg på hans dubbla roller som antikommunist och vänsterprofilerare för att i en svår tid klara huvuduppgiften - att hålla ihop ett utsatt parti under trycket från extremvänstern. Panelkollegerna Mikael Holmström, säkerhetspolitisk reporter i SvD, och professor Ulf Bjereld (s), behandlade främst Palmes agerande i det hemliga militära samarbetet med Nato/USA och motiven för detta.

Det förnyade intresset för Palme säger något om hans gärning och betydelse. Att han i de flesta sakfrågor drev en felaktig linje - för att inte säga skadlig när det gällde den sena östpolitiken - är en annan sak, sannolikt väl förstådd och ihågkommen av de flesta som upplevde hans insatser medan han levde.

Se seminariet här:
http://www.frivarld.se/inbjudan-olof-palme-och-neutralitetspolitiken/

Barometerns politiske chefredaktör Martin Tunström har på plats fångat samtalet:
http://www.barometern.se/ledare/patrioten-palme(3557230).gm

Även SNB:s Daniel Persson var där:
http://www.kuriren.nu/ledare/default.aspx?articleid=6667837
http://ga.helagotland.se/ledare/artikel.aspx?articleid=8135733