lördag, november 17, 2012

In memoriam: Britt och Ingegerd

Onsdagens parentation i riksdagen till minne av Ingegerd Troedsson, den första kvinnan att väljas till talman (1991-94), blev en värdig påminnelse om hur mycket som hänt sedan kvinnors verkliga politiska genombrott på de högsta posterna skedde, långt före schymanismen.

I riksdagens "kvinnorum" porträtteras hon tillsammans med Karin Söder, den första kvinnan att bli utrikesminister (1976) och sedan partiledare (1985). De representerar en utveckling ända från att de första kvinnorna kom in i riksdagen 1921, bland de fem Kerstin Hesselgren från liberalerna och Bertha Wellin från högern, vilket understryker hur "borgerligt" intåget var.

Ingegerd var i likhet med den nyligen avlidna moderata statsrådskollegan Britt Mogård en förebild för en generation utbildade och politiskt aktiva moderatkvinnor som i samband med partiets förnyelse och tillväxt under Gösta Bohman bröt igenom ett glastak. Med sin sakkunskap i sociala frågor och breda förankring i partiorganisationen var hon ett givet statsråd när den första borgerliga regeringen på 44 år skulle bildas 1976, och senare partiledarkandidat.

Som ung ledarskribent på Svenska Dagbladet visste man att bläcket i hennes penna sällan tog slut; så snart en debattartikel var publicerad kom nästa med morgonposten. Ofta handlade de om rättvisa i familjepolitiken, aldrig utan en detaljerad skatteberäkning.

Britt Mogård breddade det gamla högerpartiet i ett annat avseende, jämställdhetens. En av de första gångerna vi träffades på 70-talet ordnade jag en konferens på Gimo herrgård då Britt och litteraturvetaren Karin Westman Berg, en av den svenska feminismens pionjärer, lärde oss yngre grunderna om könsrollers begränsningar av individens frihet. Det inspirerade i en tid då vänsterns kollektivism dominerade det offentliga samtalet.

För Britt, Ingegerd och den fortfarande aktiva Margaretha af Ugglas, utrikesminister 1991-94, gällde trots deras egen styrka och utstrålning sådana begränsningar i dåtida könsmaktsordningar. Men med sina framgångsrika personliga karriärer banade de väg för den generation kvinnor som nu bemannar de politiska höjderna. All heder åt pionjärerna!