onsdag, oktober 31, 2012

Seminarium: Till försvar för Baltikum (FOI)

Om baltisk säkerhet handlade tisdagens seminarium på FOI, ett alltid angeläget ärende inte minst för den nya Försvarsberedningen. Mike Winnerstig, Tomas Malmlöf och Karlis Neretnieks presenterade valda delar av sin rapport "The Security and Defensibility of the Baltic States" som kom tidigare denna månad. Publiken var kvalificerad, med bland andra de tre baltiska ambassadörerna närvarande.

Viktig läsning här:
http://www2.foi.se/rapp/foir3471.pdf