fredag, oktober 12, 2012

Rapport: Hoten mot mediefriheten (Europarådet)

Min rapport "The State of Media Freedom in Europe" antogs i förra veckan av Europarådets kulturutskott med marginella justeringar. Turkiska ändringsförslag röstades ned med överväldigande majoritet.

Det innebär inte att rapporten kommer att antas utan motstånd i den slutliga behandlingen vid den parlamentariska församlingens januarisession i Strasbourg. Ett nytt voteringsmönster har uppträtt i det att Ryssland, Turkiet och en rad andra staters ledamöter går samman för att stoppa kritik mot sina hemländer. Dessa politiker ser sig alltså som representanter för sina regeringar snarare än de principer som ligger till grund för Europarådets existens, uttryckta i Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Eftersom huvudkritiken i min text riktas mot just Ryssland och Turkiet blir det spännande att följa myglet inför voteringen.

Den justerade slutversionen finns nu på rådets hemsida:
http://www.assembly.coe.int/Communication/11102012_JohanssonMediaFreedom_EN.pdf