onsdag, oktober 24, 2012

Lästips: Ny rysk revolution?

Den ryska tidningen Novaja gazeta har ofta spännande artiklar om skeendet i Putinland. Ett nytt tema efter valen är frågan om en revolutionär situation håller på att utvecklas i takt med den tilltagande repressionen. Inte för att jag finner en sådan utgång av maktkampen särskilt sannolik, men sociologen Olga Krisjtanovskaja, chef för den ryska vetenskapsakademins institut för studium av eliter, har onekligen en del poänger i intervjun av Georgij Ilitjov  nedan (7/9). Att hon i somras  utträdde ur Putinpartiet gör inte saken sämre.
 
Några utdrag:

"En revolutionär situation håller på att mogna i Ryssland. Det ser mycket allvarligt ut och om man blundar och försöker se ut som om ”allt kommer att lösa sig av sig självt” så kan det sluta illa för landet. Vår historia är full av revolutionär dramatik. Och just nu befinner vi oss i det stadium av cykeln där tanken på att riva ner en stelbent statsapparat på nytt kan få överhanden. Många är övertygade om att det är enda vägen att åstadkomma ett nytt språng i landets utveckling."

 "Vårt politiska system är uppbyggt på ett sätt som innebär att en rysk ”tsar” bara kan styra om han är förmögen att skydda sina ”bojarer”. Han fungerar som garant inte bara för författningen utan också för den politiska klassens okränkbarhet. I det avseendet är det föga som förändrats från de första Rurikarna till Navalnyjs eller Udaltsovs tidevarv. Antagonismen mellan de styrande klassen och folket har funnits i århundraden. Och den existerar fortfarande. Så fort den ägande klassen i Ryssland stärks och centralmakten försvagas inleder folket en kamp för större frihet. Makten försvarar sig. I sitt försvar försöker den dölja den faktiska omfattningen av sin makt och sin rikedom. Folket försöker avslöja makten och anklagar den för att berika sig olagligt och för att vara illegitim. Det är krig. Ett veritabelt krig om makt, om egendom och om moral."

"Allt kan börja falla ihop ganska snabbt och plötsligt. Jag bedömer att det råder en ganska hög grad av förberedd revolutionär situation. Den kanske inte är så förberedd att den är oundviklig, men vi befinner oss mycket nära den punkten. Regimens byggnad kan komma att falla ihop när som helst. Anledning till explosionen kan bli vad som helst; någon dödas i samband med ett protestmöte, Navalnyj arresteras, en religiös provokation, etniska kravaller, en stor olycka eller naturkatastrof, kraftigt prisfall på olja, eller något liknande."

"Gatuprotesterna har inte uppkommit ur tomma intet. De föregicks av en jäsande oro i det översta skiktet redan under Medvedev. De som satsat på honom försökte på alla sätt förhindra att Putin kom tillbaka i Kreml. Den yngre delen av eliten som lyfts till högre nivåer av Medvedev kan bli allierade med revolutionen, där det viktigaste subjektet fortfarande är intelligentsian och studenterna som grupp. Det kan komma att ske en breddning av protesterna längs samhällets hela vertikal. Om å ena sidan de fattigaste skikten av befolkningen ansluter sig till protesterna, liksom en del av eliten å den andra, så kommer en revolution inte att kunna undvikas... Svänghjulet har satts i rörelse."