fredag, oktober 19, 2012

Debatt: Ungern i dialog (ambassaden)

Den massiva kritiken mot Ungerns nya lagar på bland annat medieområdet har uppenbarligen fått effekt; regeringen tar till sig omvärldens synpunkter trots premiärminister Orbans trotsiga deklarationer om att ingen utlänning ska ha några synpunkter på ungerska angelägenheter. Det är ett svagt försvar, avsett för inhemsk konsumtion, som inte håller när det gäller brott mot gemensamma europeiska standards och regelverk. Är man medlem i Europarådet får man tåla kritik mot avvikelser från Europakonventionen.

Ett tecken på vilja till dialog var det samtal som utpelades på Ungerns ambassad i Stockholm i onsdags kväll, initierat av ambassadör Gabor Szentivanyi, som hade bjudit in en rad kritiker från media, politik och juridik till meningsutbyte med Gergely Pröhle, statssekreterare i ungerska UD.
Jag hade ett liknande möte med informationsministern Kovacs på Bokmässan för några veckor sedan.

Det blev en artig utväxling av argument för och emot de lagar som sedan något år processas i de kvarnar som mal vidare för att balansera mot de krav som omvärlden ställer på Ungern. Det är alltid nyttigt att få nationella förhållanden belysta "inifrån" och ställa politiska realiteter mot mer principiella värderesonemang. Därvidlag skiljer sig Ungern positivt från resten av det sällskap som regelbundet - och på goda grunder - möter kritik i t ex EU och Europarådet.

Det bör sägas samtidigt som kritiken kvarstår i sakfrågor. Ingreppen på medieområdet blir inte mer acceptabla för att regeringen inbjuder till samtal om dem. Det har också med förväntningar att göra; vi kräver mer av Ungern än av stater som Ryssland, Turkiet och Belarus.

Procesen lär fortsätta; Venedigkommissionen ska nu granska medielagarna som man tidigare har utvärderat delar av den nya konstitutionen och lagar om rättssystemet.