fredag, september 28, 2012

Seminarium: Ungern och yttrandefriheten (Bokmässan)

Var skulle försvaret för yttrandefriheten manifesteras, om inte på Bokmässan i Göteborg? Så även i år med bl a en diskussion på mässprogrammets egen debattscen om läget i Ungern under de nya lagarna, med fokus på mediernas situation. Tillsammans med den ungerske medieministern Zoltan Kovacs försökte jag föra ett samtal under ledning av GP:s kulturchef Gabriel Byström, men det misslyckades eftersom paneldeltagaren Cecilia Wikström (fp) var mer intresserad av att avbryta än att samtala.

I sak är jag överens med Wikström om en del av den omfattande kritiken mot den nya medielagen, men man måste också se till helheten i den oreformerade f d kommunistdiktaturen där den gamla nomenklaturan klamrar sig fast och motsätter sig alla försök till reformering. Ungern är inte Ryssland eller Turkiet, än mindre Belarus, men borde lyssna mera och ändra mera. Framförallt skulle regerande Fidesz behöva en bättre opposition än de gamla socialister som körde landet i botten och banade väg för stöveltrampet i demokratins utkanter.

Om detta rapporterar jag nästa vecka till Europarådet, då det är session i Strasbourg och kulturutskottet ska ta ställning till en resolution och rekommendationer om åtgärder mot de länder där mediefriheten är hotad.