söndag, september 23, 2012

Konferens: Systemstrid väntar

Välfärdsfrågor dominerade denna gång Fritt Näringslivs årliga konferens med ett 80-tal opinionsbildare från tankesmedjor, tidskrifter, partier och näringsliv. Danska, norska, brittiska och amerikanska erfarenheter från debatten kring sociala frågor inramade svenska analyser av den framtida agendan på området.

En utbredd uppfattning bland deltagarna tycktes vara att få räds en kommande strid med socialdemokratin om att stoppa socialiseringen av välfärdssektorn. Hoten mot alternativen inom vård, skola och omsorg växer i takt med utspelen från LO och vänsterdominerade partidistrikt. En ny systemstrid väntar.

Men monopolkramarna ska inte få det lätt i valrörelsen. För egen del ser jag fram emot aktioner kring varje hotad institution i händelse av vänstermajoritet i valet 2014: vilka skolor och sjukhus ska läggas ner? Vart ska gamla farfar flyttas? Vilka lärare och sjuksköterskor ska förlora jobben? Av ideologiska skäl, alltså.

Det är frågor Stefan Löfvén ska svara på de kommande åren.