lördag, september 15, 2012

Kommentar: Ashton-kritik mot Putin

Det är inte ofta EU:s utrikestjänst sätter några spår i den internationella debatten, särskilt inte med kritik av tillståndet i Ryssland. Uppenbarligen har trycket ökat så pass att även den annars så bleka högste representanten Catherine Ashton funnit det nödvändigt att bryta den diplomatiska tystnaden. I ett tal till Europaparlamentet härom dagen konstaterade hon att efter Putins tillträde har dialogen minskat och repressionen ökat, en illavarslande tendens:

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/132370.pdf