fredag, augusti 10, 2012

Valkommentar: Oavgjort i USA-valet

Färska opinionssiffror från USA visar att trots tre månaders negativ tv-reklam från Obama-kampanjen är det dött lopp mellan kandidaterna; enligt onsdagens Gallup är gapet fortfarande inom felmarginalen (47-46 till Obamas fördel).

Först nu har Romney börjat kampanja på allvar, med fokus på sin nya ekonomiska plan, For A Stronger Middle Class. Den kretsar kring fem teman: mer inhemsk energi, utbildning för entreprenörskap, handelsreformer, minskade underskott och skattereformer för småföretagande. Som första åtgärd efter installationen lovar Romney att reformera Obamas impopulära sjukvårdsmodell.

Att opinionen är så stabil kan bero på att väljarna inte har börjat bry sig ännu. Traditionellt ses Labor Day (3/9) som startpunkten. Eller så är det tvärtom; en så stor andel av väljarna är redan övertygade att få rör sig mellan mätningarna. På det senare tyder att 90 procent redan uppger att de är säkra på vem de kommer att rösta för och att antisiffrorna för båda kandidaterna nått rekordhöjder. Kvar att påverka återstår enligt valforskarna endast 5-8 procent av väljarkåren, oberoende partibytare i svingstaterna. Hur dessa fördelar sig över landet vet i nuläget ingen, men allt eftersom mätningarna på delstatsnivå uppdateras klarnar bilden.

Karl Rove redovisar i sitt nyhetsbrev läget i Electoral College stat för stat, d v s hur antalet elektorer faller ut delstatsvis och summerar att båda kandidaterna nu har ungefär lika många ”säkra”, 180 vardera (av 538). Men flera stora stater är fortfarande oavgjorda, som nationen i stort, vilket än så länge talar för en rysare i klass med valet 2000, då några hundra röster i Florida (och HD:s utslag) avgjorde till Bushs fördel mot Al Gore, som trots fler procent av väljarna fick färre elektorer (266 mot 271).


Det gör det republikanska partikonventet i Tampa  den 27-30 augusti extra spännande. Då kommer 30-40 miljoner tv-tittare att följa hans tacktal för nomineringen och vice president-kandidatens attacktal (kongressledaren Paul Ryan?). Det demokratiska konventet i Charlotte den 3-6 september får sannolikt inte lika stor betydelse.