fredag, juli 20, 2012

Kommentar: Mer för Försvarsberedningen att betänka

Försvarsberedningen följer förhoppningsvis noga det ryska agerandet i Syrien. Inte nog med vapenleveranserna till Assad-regimen - med den fortsatta vetopolitiken i FN för att stoppa omvärldens ingripanden mot massmördandet visar Putin vilka avsikter den rustande stormakten har; inte är de fredliga. President Obamas misslyckade vädjanden till Putin kan ha stärkt den ryska övertygelsen att Syrien inte får förloras som en del av den ryska intressesfären, alltså ännu ett exempel på hur det kalla krigstänkandet styr Kremls långsiktiga agerande.

Ett annat nederlag väntar Putin i frågan om sanktioner mot de ansvariga för advokaten Magnitskijs död 2009. Förutom den lagstiftning som är på gång i flera länder har också de senaste försöken att idka rysk lobbying nyligen misslyckats både i Osse-parlamentet och i Washington; de delegationer som skickades ut var illa förberedda och leddes av människor som ingen ville umgås med, dels på grund av deras rykte, dels därför att deras ärenden gällde förtal av den döde. Till detta medverkade flera ryska "senatorer", vilket väl visar standarden på dessa så kallade parlamentariker.

Ryssexperten Edward Lucas sammanfattar läget i fallet Magnitskij i veckans The Economist:
http://www.economist.com/node/21559333?fsrc=scn/tw_ec/face_control