tisdag, juli 03, 2012

Kommentar: Bra siffror i opinionen

Dagens Sifosiffror visar att en majoritet av väljarna (46%) vill att Fredrik Reinfeldt ska fortsätta som statsminister även efter valet 2014. Trots den enorma favoriseringen i medierna av oppositionsledaren Löfven når denne betydligt lägre stöd (39%) för sin kandidatur än de tre vänsterpartierna samlar i opinionen. Det tyder på att socialdemokraterna och deras trupper bland journalisterna tagit ut segern en smula för tidigt.

Det bekräftas om inte annat av dagens TV4/Novusmätning, där Löfven-partiet backar med ett tapp på nästan tre procentenheter:

Vårens trend med uppgången för Socialdemokraterna och nedgången för Moderaterna har nu stannat av och för första gången sedan januari minskar stödet för Socialdemokraterna i Novus Opinions mätningar. Partiet får stöd av 33,8 procent av väljarkåren. En nedgång med 2,8 procentenheter jämfört med mätningen i maj. Samtidigt har Moderaternas negativa trend stannat av och partiet får stöd av 29,5 procent av väljarkåren. Det är en uppgång från mätningen i maj med 1,2 procentenheter. Det är främst den äldre åldersgruppen (65+) som ser ut att röra sig tillbaka till Moderaterna och lämna de rödgröna partierna.

http://www.novus.se/media/40653/novus%20väljarbarometer%203%20juli%202012.pdf

Samma trend kunde utläsas av förra veckans DN/Ipsos där gapet mellan blocken var nere i mindre än fyra procentenheter (49,2-45,7), d v s maktskiftet ligger i felmarginalen, med ett backande s-parti och ett m-parti åter över valresultatet.

Det verkar som om rubriksättarna inte hängt med i opinionsskiftet. De vill så gärna att vänstern ska vinna och ger uttryck åt dessa förhoppningar utan att det finns någon substans i den socialdemokratiska politiken att bygga förväntningarna på.

Vi andra kan ta det kallt i sommarvärmen, med opinionsläget från förra mandatperioden i gott minne; då låg alliansen under i mätningarna 44 av 48 månader för att vända på slutet. Det är då den verkliga frågan ställs: vem ska regera landet?