måndag, juni 18, 2012

Studiebesök: Stockholm kan (Nya Karolinska)

Som en symbol för den växande storstad som är Sveriges centrum breder bygget av Nya Karolinska universitetssjukhuset ut sig i den nya stadsdelen Hagastaden intill Solna. En visning för moderata riksdagsledamöter från Stockholm på måndagen övertygade om projektets nödvändighet och modernitet.

Som exempel på lösningen av den i byggsammanhang ofta komplicerade ekvationen kvalitet/pris/tid är Skanskas åtaganden i PPP-samarbetet med landstinget spännande, förhoppningsvis med lyckad utgång efter iordningställandet 2017. Till vilket ska läggas 5 000 nya bostäder i anslutning framåt år 2025.

Det vill till att de 14 miljarder som satsas i NKS resulterar i en praktiskt smidig arbetsmiljö till gagn för patienter och anställda, inte bara på papperet och i de spektakulära modellerna. Det är en stadsdel som riskerar att domineras av betongkolosser oaktat de gröna ambitioner som ingår i projekteringen. Men det får vägas mot närhet till en av världens ledande forskningsinstitutioner, Karolinska institutet.

600 vårdplatser plus enkelrum för inneliggande patienter blir under alla omständigheter ett värdefullt tillskott till Stockholms vårdflora. Det ska ses mot bakgrund av prognoserna; snart måste nästa storprojekt ändå starta planeringsfasen för att matcha befolkningstillväxten.

Inte bara på vårdområdet handlar det till slut om frågan om alla tilltänkta inflyttare verkligen kan bosätta sig i Stockholm.