onsdag, juni 20, 2012

Kommentar: Regeringen stöder Magnitskij

Det partipolitiskt breda riksdagsinitiativet till stöd för den internationella Magnitskij-kampanjen har fått svar från den svenska regeringen, signerat utrikesminister Bildt:

Regeringen har mottagit en petition från 59 riksdagsledamöter angående fallet Sergej Magnitskij, i vilken petitionärerna uttrycker sin förhoppning att den svenska regeringen fortsätter uppmärksamma detta fall. Regeringens besked i denna fråga är följande.

Magnitskij-fallet har en framskjuten plats på Sveriges och EU:s dagordning och togs senast upp på högsta politiska nivå med president Medvedev under toppmötet EU-Ryssland i december 2011. Frågan har också diskuterats ett flertal gånger inom ramen för konsultationerna mellan EU och Ryssland om mänskliga rättigheter.

Regeringen anser att Magnitskij-fallet är ett exempel på bristande respekt för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer och att Ryssland måste genomföra en fullständig och trovärdig utredning av omständigheterna kring Sergej Magnitskijs död och utan dröjsmål åtala samtliga ansvariga personer.

Regeringen kommer att fortsätta att uppmärksamma detta fall både bilateralt och inom EU.