onsdag, juni 27, 2012

Rapport: Hoten mot mediefriheten ökar (Europarådet)

I tisdags presenterade jag för Europarådets kulturutskott i Strasbourg under pågående session en rapport om mediefriheten i Europa, skriven av William Horsley, medieexpert i Europeiska journalistförbundet. Innehållet är entydigt: I en rad medlemsländer har mönster av våld och övergrepp mot journalister slagit rot och begränsar fria mediers arbete i ett klimat av censur och ingripanden.

Det stämmer inte med Europarådets regler som inte ger utrymme för t ex de hot eller gripanden och fängslanden utan rättegång som äger rum i länder som Ryssland och Turkiet. Europarådet måste skärpa övervakningen av förhållanden i sådana medlemsstater för att upprätthålla respekten för Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Straffriheten för övergrepp är som fallet Magnitskij i Ryssland demonstrerar ett uppenbart exempel på hur medlemmar i klubben struntar i stadgarna.

Horsley-rapporten är en provkarta på 25 sidor och närmare 300 punkter över de senaste årens brott och övergrepp riktade mot medier och deras källor i medlemsstaterna. Slutsatserna, inklusive rekommendationer om konkreta åtgärder, presenterar jag inför oktobersessionen i Europarådets parlamentariska församling.

Rapporten finns tillgänglig i fulltext på Europarådets parlamentariska församlings hemsida, liksom en tv-intervju med mig och Horsley.

http://www.assembly.coe.int/ASP/NewsManager/EMB_NewsManagerView.asp?ID=7785