onsdag, maj 09, 2012

Debatt: Lång Europadag (riksdagen)

Dagens kammardebatt, apropå utrikesutskottets betänkande 10: Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2011, blev onödigt lång, över fem timmar. 20-talet talare tog upp det mesta under EU-paraplyet istället för att fokusera på vägen ur krisen. Lite som på Hembygdens dag, fast tvärtom.

Betänkandet antogs utan problem, trots 44 reservationer mot ditt och datt och ett otal voteringar. För egen del jag var nöjd med att ha skärpt skrivningarna om Ryssland, vilket säkert inte förändrar världen men ändå. Nu är vi i alla fall överens om följande:

Den ryska staten lever inte upp till målen att stärka rättsstaten, bekämpa korruptionen och främja uppkomsten av ett starkt civilt samhälle. I samband med de två senaste valen har det framgått att landet har stora demokratiska underskott, vilket konstaterats av valobservatörer, oberoende analytiker och medier. Stora demonstrationer och opinionsanalyser i samband med konstaterat valfusk bekräftar bilden av att breda lager av medborgare efterlyser politiska och ekonomiska reformer. Viktiga mål för både EU:s och Sveriges politik är därför att bidra till att stärka rättsstaten och att främja framväxten av ett starkt civilt samhälle i Ryssland.

Hela EU-betänkandet här:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Berattelse-om-verksamheten-i-E_GZ01UU10/