måndag, maj 07, 2012

Briefing: Inför Chicago 20-21 maj (Nato)

Inför Nato-toppmötet i Chicago den 20-21 maj var det givande att besöka högkvarteret i Bryssel härförleden för att uppdateras om aktuella bedömningar tillsammans med kolleger i utrikes- och försvarsutskottet. Eftersom Sverige i praktiken numera deltar i detta för oss så centrala försvarssamarbete är det inte längre någon dramatik i att även rödgröna politiker umgås i kretsar som under den falska neutralitetens halvsekel var tabu. Beröringsskräcken verkar borta.

Smart defence är parollen för dagen, när det gäller att få mer kraft till lägre kostnader ur de samlade europeiska försvarsorganisationerna för att också minska trycket på de amerikanska kostnaderna. Ur den synvinkeln och tack vare den faktiska förmågan är den svenska insatsen inte bara i Libyen varmt uppskattad inom Nato, något som underströks av generalsekreteraren Anders Fogh Rasmussen, militärkommitténs ordförande general Knud Bartels och vår ambassadör Veronika Wand-Danielsson.

En del av smart defence är det i Sverige föga uppmärksammade faktum att västs missilförsvar nu görs operativt. Att Ryssland vägrar att samarbeta kring detta defensiva vapen säger något om landets svårigheter att anpassa sig till en gemensam europeisk säkerhetsregim. Det kan inte tolkas som annat än att Kreml har andra planer än sådana som passar in i avspänning och avrustning.

Till detta och andra Natofrågor hoppas jag kunna återkomma mer regelbundet i tankesmedjan Frivärlds regi, när vi inleder ett projekt inom ramen för vårt säkerhetspolitiska program.

Mer läsning här:
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_84287.htm