onsdag, april 11, 2012

Rapport: Hopp för Afrika (Frivärld)

Professor Emil Uddhammar har för tankesmedjan Frivärld skrivit en rapport om demokratins förutsättningar att utvecklas i Afrika. Det långa talets korta mening är att sådana finns, främst med referens till Östafrika. Det understryker vikten av en mer nyanserad syn på kontinenten, inte bara när det gäller den spirande ekonomiska tillväxten utan också fläckvis ett medborgerligt inflytande över hur detta välstånd sprids. Rapport och SvD-kommentar här:
http://www.frivarld.se/2012/04/04/svd-om-rapporten-opposition-och-demokrati-i-afrika-8707127