torsdag, april 19, 2012

Konferens: Varningar på Stockholm Internet Forum

Det är glädjande att delar av världens IT-elit samlas till hjärnstorm i dagarna två i vår stad. Det var trångt om utrymmet i Frösundavik när Carl Bildt öppnade evenemanget i onsdags morse.

Ett snabbintryck är att den första långa vågen av oerhörd optimism om nätets välsignelser nu ersatts av en mer balanserad syn på hot och möjligheter. Att teknikutvecklingen nu som i tidigare språng är transformativ kan väl ingen tveka över, men friheten kan inte längre tas som så självklar som den ofta fortfarande framställs. Flera av världens ledande diktaturer konspirerar med väldiga resurser för att kontrollera användning och utbredning för att krympa det politiska rörelseutrymmet på nätet, medan i den demokratiska världen nätets frihet hotas av de användare som utnyttjar nätet för stöld, hot och våld och därmed provocerar fram regleringar och begränsningar.

Kampen går vidare, som den alltid gjort oavsett nya medier, mellan dem som vill öka öppenheten och den som vill minska den. Men det handlar inte längre om några garagenördar som hittar på nya kuliga grejer.