måndag, april 16, 2012

Kommentar: Hedayat värdig Edelstampristagare

Inramningen var lite ovanlig när Bahareh Hedayat, MR-aktivist från Iran, mottog det första Edelstam-priset; Riddarhuset. Ätten har sin sköld där sedan 1809, men det är inte främst därför man minns den svenske diplomaten Harald Edelstam (1913-1989) som inledde sin karriär som "Svarta nejlikan" till stöd för motståndsrörelsen i Norge under naziockupationen och under några år som ambassadör i Chile i början av70-talet hann föräras en utvisning av Pinochet-diktaturen för liknande insatser.

Sådan civil olydnad utanför protokollet är värd att bevara till eftervärlden, vilket sker i Edelstamstiftelsens regi under ledning av sondottern Caroline Edelstam. Tyvärr kunde pristagerskan inte komma, ty hon är dömd till nio års fängelse i diktaturens Iran för så kallad anti-statlig propaganda. Priset mottogs av Parvin Ardalan, lika fördömd av regimen i Teheran och på flykt för sitt arbete för kvinnors rättigheter.

Farfar vore sannolikt nöjd både med valet av pristagare och musikalisk inramning: Arja Saijonmaa inledde med Mikis Theodorakis och avslutade med Violetta Parra.