onsdag, mars 07, 2012

Uttalande: Sponsring i public service? (GP)

Göteborgsposten skriver (7/3) om public service-utredningen, där trycket från partierna i referensgruppen tycks vara ringa att åstadkomma några förändringar, åtminstone vad gäller sponsringsfrågan. Tillfrågad som ledamot av ägarstyrelsen (förvaltningsstiftelsen) och under förra mandatperioden en kritiker av SVT:s regeltolkningar uttalar jag följande:

"Jag tycker att SVT klarat renodlingen med underhållning i ettan och kultur i tvåan samt balansgången från kommersiella intressen. Generellt sett behövs det däremot en tydligare gränsdragning för sponsring."

Om utredningen kan dra åt det hållet och åstadkomma större transparens är det bra. Det viktiga är förstås att sponsorerna inte kan påverka innehållet och att SVT inte dränerar sponsorsmarknaden för de kommersiella bolagen. Moderat ledamot av referensgruppen är Gustaf Hoffstedt, partiets talesman i mediefrågor i kulturutskottet.