måndag, mars 26, 2012

Uttalande: Ryssland svarar om Magnitskij (Frivärld)

Fredagen den 23 mars gick ryska ambassaden i Stockholm ut med ett uttalande som kritiserar de svenska riksdagsledamöter som försökt trycka på regeringen i fallet Sergeij Magnitskij.

Det var efter ett vädjandebrev som gick ut i mars, undertecknat av 59 riksdagsledamöter från 7 partier, som regeringen uppmanades att trycka på EU:s medlemsstater i frågan om sanktioner mot Magnitskijs banemän. Den ryska ambassaden i Stockholm kallade i ett uttalande de svenska riksdagsmännens aktion för en "ovänlig aktion mot Ryssland och ett försök att lägga sig i en annan stats inre angelägenheter".

Mats Johansson, ordförande för Frivärld och initiativtagare till vädjandebrevet, välkomnar att den ryska ambassaden engagerar sig i fallet Magnitskij. Enligt honom visar det hur känsligt fallet är för Putin-regimen och att kritiken är berättigad.

Ännu bättre vore det dock om ambassaden hade deklarerat att det är fråga om övergrepp i rättssak och att en ny rättvis undersökning om mordet på Magnitskij ska tillsättas.

- Det är också vad riksdagens MR-grupp och Amnesty kräver i sitt vädjandebrev till den ryska regeringen som nu samlar nya underskrifter i den riksdag som ryska ambassaden idiotförklarar, säger han.

Läs artikeln om det ryska uttalandet på dn.se