fredag, mars 30, 2012

Artikel: Påvens Kubabesök (Svensk Tidskrift)

Förföljelsen på Kuba fortsätter, inte minst av dem som bäst hade behövt påvens stöd.
http://www.svensktidskrift.se/?p=42957