torsdag, februari 16, 2012

Seminarium: Hejdå, Afghanistan (KKrVA)

Kungl Krigsvetenskapsakademiens vintersymposium i dag ägnades läget i Afghanistan. Ett givet ämnesval; det förestående amerikanska uttåget och den allmänna militära nedrustningen under Obama ökar den internationella oron över fortsättningen. Pauli Järvenpää, Krister Bringéus, Dov Zakheim och Niklas Granholm talade alla initierat som sig bör.

För egen del har jag sedan briefingar i utrikesutskottet det gångna året dragit slutsatsen att scenarier över hur bra överlämnandet till de inhemska styrkorna kommer att gå är optimistiska i överkant. Därtill är man nödd och tvungen; har man en gång väl sagt att man ska lämna landet krävs en anpassning av retoriken. Mönstret känns igen från Vietnamkriget.

Skönmålningen gäller inte bara inför den amerikanska opinionen. I Sverige hör man sällan gårdagens sanning upprepas igen - att Sverige bäst försvaras i Afghanistan. Bara vi nu hinner ut innan den siste amerikanske soldaten släcker ljuset.