torsdag, december 01, 2011

Tal: Bakslag i Turkiet (riksdagen)

Gårdagens riksdagshearing, anordnad av det tvärpolitiska ledamotsnätverket för Turkiet, gav en rätt dyster bild av utvecklingen när det gäller yttrandefriheten. Som panelist gav jag ungefär samma bild som min kollega Thomas Hammarberg, MR-kommissionär i Europarådet, vilket inte är så konstigt eftersom jag har ungefär samma informationsflöde i egenskap av rådets ombud för mediefrihet.

De utlovade förändringarna av konstitutionen och yttrandefrihetsrelaterade lagparagrafer låter vänta på sig. Med den starka ställning Erdogans parti har skaffat sig efter valframgången borde reformarbetet vara i full gång - om viljan verkligen fanns.

Vittnesmål vid hearingen från Internationella PEN-ombudet Eugen Schoulgin och förläggareföreningens Kristina Ahlinder stärkte bilden av att det inte finns anledning till optimism, snarare ökade behov av att fortsätta påtala problemen i kontakterna med det officiella Turkiet och i internationella sammanhang. Vilket understryks också av Europeiska journalistfederationens rapport från nya rättegångar mot ett tiotal journalister.

Debatten refererades i ett långt inslag i Sveriges Radios internationella sändningar:
http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=2200