fredag, september 16, 2011

Intervju: Nätets bristande etik (Second Opinion)

Mediegranskaren Second Opinion intervjuar en serie politiker om deras syn på olika medieetiska frågor.
Här är min kritik mot brister i medierna, särskilt på nätet - med en klar gränsdragning mellan vad medierna själva bör göra, och hur litet lagstiftarna ska lägga sig i.

http://www.second-opinion.se/medieetik/view/2097