onsdag, augusti 24, 2011

Konferens: Global Forum (Stockholm)

Över 200 deltagare från 80 länder samlades i början av veckan i Stockholm för att ägna tre dagar åt att stärka civilsamhällets/de icke statliga organisationernas (NGO/CSO) roll i arbetet för politiska fri- och rättigheter. Arrangör var deras international, ICNL, med starkt stöd från svenska UD/Sida. Inledningstalare var Maria Leissner, svensk demokratiambassadör, avslutare biståndsminister Gunilla Carlsson, som båda höll uppskattade anföranden om det betydelsefulla arbete som görs av alla dessa ideella grupper världen runt.

Ett genomgående tema var ökade problem att flytta pengar över gränser, såväl i diktaturer som vill utestänga utländskt inflytande som i demokratier som vill förhindra att pengarna går till "fel" grupper. I kampen mot terrorism drabbas även de mest filantropiska stiftelser, ibland på högst oklara grunder.

Som ende svenske politiker bland deltagarna - tack, UD! - var det en upplevelse att i olika rollspel agera journalist eller parlamentsledamot tillsammans med "freedom fighters" från Burma, Sierra Leone, Azerbaijan och Iran. Det var också glädjande att notera vilken respekt Sverige har i sammanhang som dessa för insatser världen runt. Numera är det demokratibistånd och insatser för friheter vi uppmärksammas för, inte "solidaritet" med allsköns diktaturer och planekonomiska projekt.

Mer information om ICNL här:
http://www.icnl.org/globalforum2011/