onsdag, augusti 03, 2011

Debatt: Ryssland inget hot? (P1)

I tisdags medverkade jag som chef för den nya utrikespolitiska tankesmedjan Frivärld i radions korrespondentprogram kl 15-16, denna vecka med Sten Sjöström som programledare. Frågan var om Ryssland längre utgör ett hot mot Sverige och mitt svar var att det finns fyra hotbilder att följa:
1. Ryssland är politiskt totalitärt, saknar motkrafter till centralmakten.
2. Landet destabiliseras av inre problem, som korruption, missbruk, minskad befolkning.
3. Den ekonomiska makten hos oligarkerna hotar Baltikums självständighet och därmed oss.
4. Det militära upprustningsprogrammet (650 mdr USD) till 2020 påverkar hela Östersjön.
Till det bör läggas två yttre faktorer som förstärker problematiken och förändrar maktbalansen:
5. USA:s försvagning
6. Splittring inom EU i hållningen till Ryssland
Att det inte just nu finns något akut militärt hot från en isolerad rysk invasion i Sverige (som invasionen i Georgien 2008) är en annan sak än dessa långsiktigt verkande förhållanden.

Min syn delades inte av motdebattören Sven Hirdman, tidigare ambassadör i Moskva. Han förringade betydelsen av den ryska upprustningen och förnekade t o m att Ryssland skulle vara en diktatur. Tja, vad ska man då kalla ett land vars ledning spärrar in politiska motståndare, förbjuder möten och demonstrationer, beslagtar kritisk litteratur, valfuskar, tystar oberoende medier, oupphörligen fälls i Europadomstolen för MR-brott, invaderar och hotar sina grannar, o s v?

Kanske skulle redaktionen ha upplyst lyssnarna om Hirdmans egna affärsintressen i Ryssland, som styrelseledamot i den ryskbaserade råvaruexploatören Rusforest (styrelseordförande 2006-11), registrerad på Bermuda och Cypern. Hur man ser saker kan ju bero på utsikten från där man står.

Radioinslaget (30:00-42:00)
http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=2946