torsdag, juni 02, 2011

Artikel: Nästan alla är ofria (Emils tankar)

I månadens krönika för sajten Emils tankar skriver jag för barnbarnen Matilda och Emil (!) att de går en möjligheternas tid till mötes, men i en värld där fortfarande tre fjärdedelar av människorna i två tredjedelar av länderna lever i ofrihet. Så det finns en del att göra för den nya tankesmedjan Frivärld, som jag och Markus Uvell startade på Europadagen den 9 maj.

http://www.emilstankar.se/?newsitem=10759